Vector产品技术支持系统上线公告


尊敬的客户,您好:


为给广大客户提供更专业和高效的技术支持服务,怿星科技Vector产品技术支持系统正式上线!该系统是全流程、智能化的售后服务平台,可让广大客户获得更好的体验。


今后,大家遇到问题时,请发邮件至我们的技术支持专用邮箱(support@e-planet.cn)。


邮件格式如下:

邮件对象:support@e-planet.cn

邮件主题:公司全称—问题简述—涉及产品

举例:XXX公司-VN1630A License无法识别-CANoe/VN1630A邮件内容

涉及设备:设备信息,包括软件名称及版本,驱动版本,硬件名称及序列号等。 

现象描述:如实描述问题出现的现象及操作,可附截图或视频辅助说明。

解决尝试:在需求技术支持之前做过哪些尝试解决方案。

需求支持:需要提供具体什么样的支持。

为了保证您的问题及时得到回复,请大家按照上述邮件格式提供必要信息。我们承诺,上述信息只用于Vector产品售后服务使用。怿星科技

2021年12月31日欢迎持续关注怿星官网或“怿星科技”公众号,获取更多资讯~

官网_8cm_2022081610160857.jpg
mf mf 独立站开发 汽车 铜管 에어컨 跨境 ワンストップ購入 MIC 网页设计 china http://baoli.yuejiayinyue.com/ http://binggou.yuejiayinyue.com/ http://boniya.yuejiayinyue.com/ http://buzhen.yuejiayinyue.com/ http://chuchuang.yuejiayinyue.com/ http://danbao.yuejiayinyue.com/ http://dianqing.yuejiayinyue.com/ http://anli.yuejiayinyue.com/ http://xuexi.yuejiayinyue.com/ http://jiansuo.yuejiayinyue.com/ http://kecheng.yuejiayinyue.com/ http://faren.yuejiayinyue.com/ http://longduan.yuejiayinyue.com/ http://fanhuan.yuejiayinyue.com/ http://fengxian.yuejiayinyue.com/ http://kechuang.yuejiayinyue.com/ http://jinzhi.yuejiayinyue.com/ http://susong.yuejiayinyue.com/ http://tingshen.yuejiayinyue.com/ http://zichan.yuejiayinyue.com/ http://gongtong.yuejiayinyue.com/ http://guanxia.yuejiayinyue.com/ http://guoqi.yuejiayinyue.com/ http://cexiao.yuejiayinyue.com/ http://leian.yuejiayinyue.com/ http://hunyin.yuejiayinyue.com/ http://mingshi.yuejiayinyue.com/ http://neigui.yuejiayinyue.com/ http://hegui.yuejiayinyue.com/ http://jiage.yuejiayinyue.com/ http://shuju.yuejiayinyue.com/ http://zhixing.yuejiayinyue.com/ http://yuangong.yuejiayinyue.com/ http://touzhi.yuejiayinyue.com/ http://chuzhi.yuejiayinyue.com/ http://quanyi.yuejiayinyue.com/ http://ziqing.yuejiayinyue.com/ http://fenpei.yuejiayinyue.com/ http://shougou.yuejiayinyue.com/ http://shangshi.yuejiayinyue.com/ http://hebing.yuejiayinyue.com/ http://ruhe.yuejiayinyue.com/ http://wangluo.yuejiayinyue.com/ http://huigou.yuejiayinyue.com/ http://jingwai.yuejiayinyue.com/ http://baogao.yuejiayinyue.com/ http://qingqiu.yuejiayinyue.com/ http://renge.yuejiayinyue.com/ http://qishu.yuejiayinyue.com/ http://zaiwu.yuejiayinyue.com/ http://zongze.yuejiayinyue.com/ http://chengbao.yuejiayinyue.com/ http://chongzu.yuejiayinyue.com/ http://zhili.yuejiayinyue.com/